توسعه سیاست آمریکا آمریکایی وزیر امورخارجه

توسعه: سیاست آمریکا آمریکایی وزیر امورخارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی حامیان احمدی‌نژاد از مردم عذرخواهی کنند / هادی غفاری

نامه محمود احمدی نژاد به مقام معظم رهبری در روزهای اخیر بسیار حاشیه ساز شده است هست. این نامه تصویر العمل هایی متفاوتی به همراه داشته هست. هادی غفاری، عضو شورا

حامیان احمدی‌نژاد از مردم عذرخواهی کنند / هادی غفاری

هادی غفاری : حامیان احمدی نژاد از مردم عذرخواهی کنند

عبارات مهم : سیاسی

نامه محمود احمدی نژاد به مقام معظم رهبری در روزهای اخیر بسیار حاشیه ساز شده است هست. این نامه تصویر العمل هایی متفاوتی به همراه داشته هست. هادی غفاری، عضو شورای مرکزی مجمع «نیروهای خط امام» با بیان اینکه «بی اعتنایی به کارهای احمدی نژاد باعث شده است تا پوست کلفت شود و هر چه دلش می خواهد بگوید» یادآور شد: «این واکنش‌ها دستگاه قضایی باعث می شود تا مردم فکر کنند، همه می توانند آتش به اختیار باشند و به موازین نظام بی اعتنایی بکنند و هر طور که دل ارزش می خواهد عمل کنند.»

حامیان احمدی‌نژاد از مردم عذرخواهی کنند / هادی غفاری

متن گفت وگوی «وقایع اتفاقیه» با هادی غفاری را راجع به تحرکات رییس دولت های نهم و دهم در ادامه می خوانید:

***

در سال های اخیر این پرسش بارها از سوی مردم مطرح شده است است که آیا به صورت قضایی با کارها دو دهه اخیر محموداحمدی نژاد برخوردی صورت نمی گیرد. این مسئله چه دلیلی می تواند داشته باشد؟

نامه محمود احمدی نژاد به مقام معظم رهبری در روزهای اخیر بسیار حاشیه ساز شده است هست. این نامه تصویر العمل هایی متفاوتی به همراه داشته هست. هادی غفاری، عضو شورا

این آقا عادت به جنجال و دردسر ساختن جهت کشور دارد و من تعجب می کنم که آیا قوه قضاییه کاری به کارش ندارد؟ بی اعتنایی به کارهای احمدی نژاد باعث شده است تا او پوست کلفت شود و هر چه دلش می خواهد بگوید. این واکنش‌ها دستگاه قضایی باعث می شود تا مردم فکر کنند، همه می توانند آتش به اختیار باشند و به موازین نظام بی اعتنایی و هر طور که دل ارزش می خواهد عمل کنند. درحالی که همه می دانند این نوع هرج ومرج در نظام مقدس اسلامی محلی از اعراب ندارد.

به نظر شما نه به عنوان یک صورت سیاسی، بلکه به عنوان یک شهروند عادی وظیفه سیستم قضایی با مدیرانی چون محمود احمدی نژاد که پروندهای اتهامی متعددی دارند چیست؟

این فرد بدون اینکه به حرف هایش اعتقادی داشته باشد، با نشانه براندازی هر چه دلش می خواهد را به زبان می آورد و اصلا و ابدا به فکر اصلاح امور نیست. اواگر واقعا معنی عدالت و آزادی را می فهمید، در همه آن سال هایی که حیثیت کشور را بر باد داد، باید در عمل هم درست واکنش‌ها می کرد. بینی و بین الله یک ذره عدالت طلبی و حق خواهی را در شخصیت او نمی بینم و به همین علت اعتقاد دارم که نظام باید برخورد مورد نیاز را با او داشته باشد لیکن اگر در غیر این صورت باشد، مردم و به خاص نسل جوان و به خاص دختر و پسرهای جوان به بسیاری از باورهای ارزش نسبت به نظام و انقلاب شک می کنند.

همین چند روز پیش مقام معظم رهبری این طور فرمودند که در اجرای عدالت کوتاهی داشتیم که یکی از کوتاهی ها، همین اهمال در مواجهه با تخلفات این آقا است که آشکارا کمر همت به تخریب نظام بسته است و انگارنه انگار که مسئولان مربوطه قضایی باید با تخریب کنندگان نظام برخوردی جدی داشته باشند. اگر حرف های احمدی نژاد را یک فردی عادی یا اشخاص کم نفوذ سیاسی یا استاد دانشگاه زده بودند، تا حالا ۶۰ بار کله پا شده است بودند! چنین رفتاری باعث می شود که مردم فکر کنند، ضعیف کشی می شود.

حامیان احمدی‌نژاد از مردم عذرخواهی کنند / هادی غفاری

احمدی نژاد با چه هدفی این مسیر را گزینش کرده است؟

محمود احمدی نژاد آدم پیچیده و بسیار خود شیفته ای است که متاسفانه از بعضی ها هم نقاط ضعفی در دست دارد و به همین علت فکر می کند که با چماق کردن آنها، می تواند هر کاری را انجام بدهد تا از این طریق مطرح و اسمش در رسانه ها باشد. همین تظاهر باعث می شود که به دادگاهی که خودش دعوت می شود، نرود و جهت حضور در دادگاه این و آن جنجال و سروصدا به پا کند.

نامه محمود احمدی نژاد به مقام معظم رهبری در روزهای اخیر بسیار حاشیه ساز شده است هست. این نامه تصویر العمل هایی متفاوتی به همراه داشته هست. هادی غفاری، عضو شورا

احمدی نژاد چقدر شانس دارد که به عرصه سیاسی برگردد؟

بازگشت احمدی نژاد به سیاست؟ اصلا و ابدا! اگر شرایط هم اجازه چنین کاری را بدهد، منِ هادی غفاری و همه فرزندان انقلاب محال است که چنین اجازه ای را بدهیم. مگر می شود، کسی که ارکان نظام را مسخره می کند و آن را زیر سؤال می برد، بتواند برگردد و کارهای خراب گذشته اش را بازهم تکرار کند؟

در چنین شرایطی، مدافعان احمدی نژاد که بعضا اشخاص مشهور و موثری بودند چه موضعی باید بگیرند؟

حامیان احمدی‌نژاد از مردم عذرخواهی کنند / هادی غفاری

همه کسانی که شبانه روز تلاش کردند تا چنین آدمی به قدرت برسد، همه باید از مردم عذرخواهی کنند و پاسخ دهند که آیا متوجه نشدند که از چه کسی اینقدر حمایت می کنند؟ من در سال ۶۵ فهمیدم که احمدی نژاد چه تحفه ای هست، یادم می آید که او هرکاری جهت مخالفت با خط امامی ها انجام می داد و برابر انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت موضع گیری می کرد. پرسش من از مردها این است که سال ۶۵ متوجه نشدند، سال ۷۰ متوجه نشدند، سال ۷۸ متوجه نشدند، سال ۸۴ متوجه نشدند و بدتر از همه آیا سال ۸۸ و بعد از آن مناظره های جنجالی متوجه نشدند که احمدی نژاد نیت خیر نمی تواند داشته باشد؟

البته بعضی از مدافعانش این طور می گویند که رویکرد احمدی نژاد بعدا به کلی عوض کردن کرد.

نخیر؛ اصلا چنین چیزی قبول نیست و زیاد یک بهانه تراشی هست. مردها به جای اینکه توجیه کنند، بهتر است که بابت اشتباه بزرگ ارزش از مردم پوزش بطلبند و بدانند که شأن کسی با این کار پایین نمی آید. هنگامی که امام علی(ع) به مردم می گفت که مرا نصیحت کنید، آیا ما قبول اشتباه مان را دون شأن خودمان بدانیم؟ بالاتر از ائمه که نیستیم. بعد بهتر است که بیایند، بگویند اشتباه کردیم و مطمئن باشند که ایرانی ها این قدر مرام دارند که از خطای ارزش بگذرند. امام صادق(ع) فرموده اند که مومن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود. هنگامی که به نیروهای بی ریشه ای که معلوم نیست، از کجا آمده اند و نشانه ارزش چیست، اعتماد می کنیم معلوم است که موی دماغ می شوند و ضرر پشت ضرر می زنند. بعد باید از این به بعد دقت کنیم تا احمدی نژاد های دیگر وقت خیانت به دست نیاورند.

واژه های کلیدی: سیاسی | احمدی نژاد | احمدی نژاد | دستگاه قضایی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs