توسعه سیاست آمریکا آمریکایی وزیر امورخارجه

توسعه: سیاست آمریکا آمریکایی وزیر امورخارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی ایستگاه آخر اتوبوس دختران ، کارتون

حادثه مرگبار واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان دختر در داراب، موجی از غم و اندوه را در کشور ایجاد کرد و واکنش‌های زیادی را برانگیخت. 

ایستگاه آخر اتوبوس دختران ، کارتون

کارتون / ایستگاه آخر اتوبوس دختران

عبارات مهم : تصویر

حادثه مرگبار واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر در داراب، موجی از غم و اندوه را در کشور ایجاد کرد و تصویر العمل هایی زیادی را برانگیخت.

مهدی عزیزی این اتفاق را از نگاه خود با کارتون زیر در روزنامه «شهروند» به تصویر کشیده هست.

ایستگاه آخر اتوبوس دختران ، کارتون

واژه های کلیدی: تصویر | کارتون | اتوبوس | دختران | کارتون | ایستگاه | روزنامه | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs